Automatiseerimine

Tootmisprotsesside automatiseerimisega vähendame inimlikust eksimusest ja väsimusest tingitud vigade hulka, võimaldades personali suunata töökohtadele, kus inimest asendada ei saa või pole otstarbekas. Automatiseeritud tootmisahel on enamasti tootlikum ning stabiilsem. Eelmised kolm tööstusrevolutsiooni on näidanud, et vastupidiselt kartustele pole töökohtade arv kunagi vähenenud, pigem kasvanud. Järjest kasvava tarbimise ning toodete lühema kasuliku eluea kultuur nõuab üha suuremat tootlikkust, ja seda järjest väheneva tööealise elanikkonna juures. Automatiseerimisele pole alternatiivi.

Väikese riigi tootmisettevõtted on automatiseerimise osas keerulisemas positsioonis kui suurte turgude ettevõtted, toodete nomenklatuur on tihti suurem, kuid kogused ja partiid väiksemad. Suurem osa tootmisprotsesse on maailmas juba automatiseeritud, ent saadaolevad lahendused on tihti kümneid kordi tootlikumad, kui Eesti ettevõte vajab, ja sellevõrra ka loomulikult kallimad. Samuti on COVID-kriis toonud välja kitsaskoha, kus tehnikut välisriigist seadet hooldama või remontima saada pole mõistliku ajaga võimalik.

Leiame ühiselt lahenduse ettevõtja olemasolevate või planeeritavate tootmisetappide automatiseerimiseks, optimeerituna reaalsetele vajadustele, kasutades kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi ning varasemaid väärtuslikke kogemusi.

Vaata ka
Anna meile endast märku


    Pärast kirja saatmist saabub Sinu e-posti aadressile kinnitav teade kirja eduka kohalejõudmise kohta. Juhul kui Sa sellist kirja ei saa, võta meiega palun ühendust meiliaadressil info@proven.ee.